Dejavnosti | Cenovnik | O nama | Kontakt | Web Design


Naše dejavnosti

 • Prevod in overitev vseh listin in dokumentov iz nemškega, angleškega in slovenskga jezika v bosanski, hrvaški in srbski jezik
 • Prevod in overitev vseh listin in dokumentov iz bosanskega, hrvaškega in srbskega jezika
 • Pravne konsultacije na nemškem in slovenskem jeziku
 • Sestava in vloga tožb, pritožb, pisnih vlog za nemška, avstrijska, švicarska in slovenska sodišča na nemškem in slovenskem jeziku
 • Sestava dokumentacije in obdelava obrazcev za slovenske avstrijske nemške in švicarske pokojnine
 • Povračilo pokojninskih obveznih dajatev iz Nemčije, Avstrije in Švice.
 • Sestava pooblastil na nemškem, angleškem in slovenskem jeziku
 • Sestava dokumentacije in vodilni postopek pri sklenitvi zakona, iz različnih držav, sprejemanje in odrekanje državljanstva.
 • Konsultacije za ustanavljanje tujih podjetij in predstavništvov v BiH, iskanje delavcev, obdelava dokumentacije.
 • Konsultacije za marketing in raziskovanje trga v BiH in na tujem, prevodi in poslovno sodelovanje.
 • Prevodi in poslovna korespodenca za podjetja izven BiH in iz BiH.
 • Angažma pri pravnih posli za državljanje BiH, kakor tudi pri drugih posli v mednarodnih razmerah.
 
 
English Version
German Version
Slowenian Version
Bosnian Version
 
 
Dejavnosti | Cenovnik | O nama| Kontakt

© 2005 Prevodilači ured Hatipović